Modul 1

Kl. 12.30 – 13.10 kan du vælge mellem:

En god halv times orgelmusik i Domkirken
Organist Henrik Skærbæk Jespersen spiller et af de værker, som virkelig kommer til sin ret på det store orgel: Den franske komponist Charles-Marie Widors femte orgelsymfoni. Det er et værk, som rummer fine melodiske forløb, store kontraster, blide passager og det helt store orgelbrus. Sidste satsen, Toccataen er kendt bryllupsmusik, f.eks. ved kongelige bryllupper (Dr. Margrethes, Joakim og Alexandras, Frederik og Marys)

Dansk-tysk menighedsliv  v/ den tyske præst Christa Hansen i Hertug Hans Kirkehus
Siden reformationen er der tillige blevet talt tysk til gudstjenesterne i Haderslev. Den tyske del af menigheden består i dag for den største del af medlemmer af det tyske mindretal. Hvordan menighedslivet former sig, hvad der adskiller traditionerne og hvor der er sammenligneligheder med den danske del af menigheden bliver belyst i foredraget.

Liv og vision i Frikirken / Multihuset på Hirsevej 9 (Pinsekirken)
Fra evangelieforsamlingen Eben-Ezer til Pinsekirken til Frikirken i Multihuset. En kort gennemgang af Frikirkens historie. En tur gennem huset, hvor vi både snakker om dagligdagen i Multihuset med dens indhold og lidt om visionen bagved. Hvis tiden er til det, lidt om forskellen Folkekirke og frikirke.


Skilt på Multihuset, Hirsevej 9