Billeder fra kirkedagen 2017

Billeder fra kirkedagen 2017

Haderslev Kirkedag 2017 blev på mange måder en stærk markering af viljen til at komme videre – også sammen! Her var det de kirkelige og teologiske aspekter, der var i forgrunden, mens vi i de forløbe 10 år siden Danske Kirkedage i høj grad har markeret det praktiske samarbejde, bl.a. i Fælleskirkeligt Integrations Netværk, som er blevet kaldt Haderslev-modellen. Klik og se en beskrivelse her.
Det er nu spændende, om der følger flere initiativer.
Jyske Vestkysten bragte en fin omtale af arrangementet. – Læs teksten her. – Se JV’s hjemmeside her.

Ved gudstjenester i Harmonien deltog omkring 230 personer og ved sammenkomsten i Multihuset omkring 80 personer. Her ses billeder fra dagen.