Vi har fastsat Haderslev Kirkedag 2022 til søndag 13. november.
Tema: “Guds aftryk”  – programmet følger.

Haderslev Kirkedag er fælles for Folkekirken, Frikirkerne og Den Katolske Kirke. 

Vi går sammen for at udtrykke et fællesskab på tværs af forskelle. Vi gør det ved at fejre gudstjeneste, være sammen om frokost og for at tale sammen om alt det, vi deler og er fælles om.

Denne hjemmeside omhandler Kirkedagene i Haderslev, både det kommende arrangement og de afsluttede. Under ARKIV findes omtale og billeder fra tidligere år.