Kirkedagenes LOGO

Haderslev Kirkedages logo er udviklet af logoet fra Danske Kirkedage, som smykkede scenen i Haderslev Idrætscenter under kirkedagene i 2007.

Vi har fyldt det med billeder af Haderslev-kirkerne og fra Kirkedagene i 2008.

.

 

 

.

Logoet er et kors i en stiliseret båd. Motivet med korset og skibet er meget gammelt og er brugt verden over som udtryk for det fælleskirkelige – det økumeniske.

Ordet OIKOUMENE er græsk og betød oprindelig ”Den beboede jord” og bruges i dag som udtryk for det fælleskirkelige arbejde.

Skibet er navnet på det sted i kirkebygningen, hvor menighedens fællesskab udfolder sig under gudstjenesten.

Korset er det ældste udtryk for kristendommen.

.

Det har derfor været naturligt at kombinere disse to symboler korset og skibet i et logo, der skulle udtrykke det fælleskirkelige – i Danmark fællesskab mellem folkekirke og frikirker.

Korset og skibet bruges også i logoer for henholdsvis (se logoerne nedenfor):

Danske Kirkedage, Kirkernes Verdensråd, Danske Kirkers Råd, Dansk Missionsråd, Teologi for Lægfolk.