Danske Kirkedage 2007

Danske Kirkedages bestyrelse havde besluttet, at de i år skulle fejres i Haderslev. En kirkedagskomite stod for planlægningen, og flere udvalg bestående af præster og lægfolk fra de forskellige kirkesamfund i Haderslev stod for den praktiske gennemførelse i samarbejde med kommunen og idrætscenteret. Det blev en rigtig god oplevelse af, at vi trak på samme hammel for at gøre det til en rigtig kirkefest. Det var her, samarbejdet mellem kirkesamfundene begyndte, og vi var enige om at fortsætte samarbejdet bagefter.