Haderslev Kirkedage 2008

Kirkerne i Haderslev – folkekirken og frikirkerne – går sammen om at sætte fokus på det at være kirke i Haderslev. Vi kalder det Haderslev Kirkedage, og de finder sted lørdag-søndag 13-14. september 2008.

Kirkedagene åbnede i Harmonien lørdag formiddag. Lørdag eftermiddag indeholdt forskellige tilbud, bl.a. en kirkevandring. Museumsinspektør Lennart Madsen havde tilrettelagt en historisk vandring med udgangspunkt i Hertug Hans Kirke, hvor der undervejs rundt i byen blev fortalt om kirkens historie i Haderslev fra de ældste til de nyeste og med afslutning i den nedlagte kirke på Laurids Skausgade.

  

Festaftenen lørdag aften begyndte med fællesspisning på Harmonien og blev fulgt op af en festaften, med foredrag om Kirkens rolle i samfundet – set udefra (v. Allan Emiliusen, Haderslev) – og set indefra (Domprovst Anders Gadegaard, København). Aftenen sluttede med gospel-koncert ved VisVocal.

    

Kirkedagene sluttede søndag formiddag med gudstjeneste på Harmonien, hvor Raymond Marquard fra Frikirken og Benedikte Pedersen fra Gl. Haderslev sammen forestod gudstjenesten.
Den blev et udtryk for fællesskab med forskellige traditioner og som forenedes i lovsang og salmer, bøn, bekendelse og ord til at leve videre på.

      

… ………………………………..