Haderslev Kirkedag 2018

Haderslev Kirkedag 2018

Fandt sted søndag den 18. november 2018 med gudstjeneste på Harmonien og efterfølgende Frokost og samvær i Den Gamle Latinskole. Kirkedagen fandt sted søndagen efter fejringen af Første Verdenskrigs afslutning for 100 år siden. Derfor havde vi valgt temaet: “Fred og frihed forpligter“, og fik det belyst på forskellig måde. Programmet blev afviklet med lokale kræfter fra kirkerne i Haderslev samt næstkommanderende på Haderslev Kaserne.

Se billeder fra dagen her.

Kl. 10.30 mødtes vi til fælleskirkelig gudstjeneste i Harmonien. Dermed var den lidt anderledes end de almindelige gudstjenester i kirkerne, men havde islæt fra alle. Mens gæsterne ankom, blev der vist en Power-Point-Sløjfe, der i tekster og billeder lagde op til dagens tema om fred og frihed. Der var mulighed for at følge gudstjenestens liturgi på skærm og i et sangark.
Præster var: Kim Legarth fra Domkirken, der især fokuserede på Fred i kristen betydning. Han påpegede, at Fred på græsk betyder “at binde sammen”, og at fred derfor har at gøre med igen at være bundet til det menneske, man før var skilt fra i had eller modsætning. Fred fra Gud får man først, når man har fred med Gud.
Svend Jensen fra Min Frikirke fokuserede især på den Frihed, som findes i den forpligtende relation til Kristus. Den frihed, der har sit udgangspunkt i, at vi er villet og elsket af ham. Den frihed som bunder i et følg mig.
Ved gudstjenesten blev der samlet ind til Fælleskirkeligt Integrations Netværk i Haderslev, som er kirkernes arbejde for og med flygtninge og indvandrere.

Kl. 12.15 blev der budt velkommen i Den gamle Latinskole til en let frokost. Derefter sang vi nogle vers fra sangen “Frihed er det bedste guld”, som blev skrevet tilbage i 1400-tallet, men som stadig er aktuel. Derefter var der to oplæg:
Første oplæg: Claes Fuglsang fra Det tyske Mindretal, som fortalte om sine oplevelser af forholdet mellem danske og tyske i Haderslev med udgangspunkt i sin familie og sin opvækst i Haderslev.  Om hvordan vilkår og samarbejde har udviklet sig siden krigen, og hvordan unge i mindretallene i dag er stillet og forholder sig.
Andet oplæg: Major Henning Roland Dons fra Haderslev Kaserne, som gjorde rede for Haderslev Kasernes fremtid, og for forsvarets opgaver for fred ude i verden. Desuden lidt bredere om fred og frihed i forlængelse af verdenskrigene og situationen i verden i dag. Endelig om freds- og frihedsforståelsen i en religiøs kontekst, og hvilke spørgsmål det rejser.
Ved kaffen blev der ivrigt snakket om oplæggene, også ud fra de spørgsmål til overvejelser, der var lagt på bordene.

Du kan åbne følgende:   Plakaten      Sløjfen ved ankomst      Sangark      Spørgsmål til overvejelse