Haderslev Kirkedag 2021

Haderslev Kirkedag 2021

Den fælleskirkelige dag blev i 2020 udsat på grund af Corona-situationen. Nu kunne vi heldigvis gennemføre den søndag 14. november 2021 under temaet: “Løft jeres hoveder!” – en dag om det kristne håb.

Vi begyndte i Domkirken med en fælleskirkelig gudstjeneste. Sognepræst ved Domkirken Kim Legarth bød velkommen, inden vi sang DDS 267 “Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam”. Nådeshilsenen blev tilføjet en dialog mellem pinsekirkepræst Raymond Marquard og Kim Legarth. Domkirkens kirkekor sang “Herre, når din time kommer”. Vi rejste os og fremsagde trosbekendelsen i fællesskab. Raymond Marquard holdt prædiken fra prædikestolen ud fra Johs. 3,16 og 2.Kor. 13, 4-8a,  hvor han fremhævede forholdet mellem valg og handling, at leve op til eller præsenteres for. Kim Legarth fortsatte fra kortrappen om forventningen om Jesu anden komme: angst, trussel eller “Løft jeres hoveder“.
Prædikenen fulgtes op af Kirkebønnen, som blev bedt af repræsentanter for menighederne. Efter salmen DDS 2 “Lover den Herre” var der altergang. Kim Legarth indstiftede nadveren og den katolske præst Gregers Mærsk-Kristensen  introducerede katolikkernes deltagelse. Vi sang salmen DDS 233 “Jesus lever, graven brast” og Raymond Marquard lyste Velsignelsen over os. Sognepræst ved Gl. Haderslev Kirke Erik Holmgaard informerede om resten af programmet i Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke, og vi kunne under orgelbrus forlade kirken efter en dejlig fælles gudstjenestefejring.

Eftermiddagens program i Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke begyndte med frokost, efterhånden som man ankom. Erik Holmgaard bød velkommen til samvær og samtale. Første programpunkt var en introduktion til eftermiddagens overskrift: “Løft jeres hoveder” med billeder og musik. Herefter holdt biskop emeritus Steen Skovsgaard foredrag ud fra hans ph.d. afhandling om bl.a. domsforestillinger i Islam og Kristendommen. Men det blev også personlige erindringer og overvejelser om frelse og fortabelse, frygt og glæde. Han fortalte også om den mediestorm, der fulgte på en journalists spørgsmål om de katastrofer, vi oplevede, kunne være et forvarsel om de sidste tider, hvor Steen Skovsgaard svarede, at “det kunne man da ikke afvise”.  Efter foredraget redegjorde Raymond Marquard for pinsebevægelsens traditionelle forventninger om Jesu genkomst og andre vigtige begreber i den sammenhæng. Ved kaffebordene var der uddelt tekster, som man skulle samtale om. Der blev vist en Vox-Pop, hvor forskellige medlemmer af menighederne var blevet interviewet om deres forventninger og forestillinger om døden, genkomsten og det evige liv. Det var spændende udtalelser til videre overvejelser. Efter en opsamling af spørgsmål og samtale afrundede Erik Holmgaard en meget spændende og givende dag.