Program 2008

Haderslev Kirkedage er tilrettelagt således, at vi begynder og slutter i den store sal på Harmonien lørdag formiddag og aften. Programmet er henlagt til de enkelte kirker lørdag eftermiddag, hvor man kan vælge imellem forskellige tilbud. Søndag formiddag slutter Kirkedagene med en Fælleskirkelig gudstjeneste i Harmoniens store sal.
Deltagelse i Kirkedagene er gratis bortset fra Festaftenen i Harmoniens store sal, og den forudgående spisning.
Klik og udskriv oversigt over, hvor Kirkedagene afvikles (PDF-format)

Lørdag 13. september:

10.00 – 11.00: Åbning i Harmoniens store sal, morgensang og velkomst ved biskop Niels Henrik Arendt og en repræsentant fra Haderslev Kommune. Præsentation af byens kirker.

11.00: Pause – der kan købes øl og vand til medbragte madpakker i Den Gamle Latinskole.

Lørdag eftermiddag er der valgmuligheder mellen en række arrangementer rundt omkring i kirkerne. Af hensyn til de, der ikke kan transportere sig selv rundt, tilbydes der buskørsel.

Lørdag eftermiddag er der endvidere et særligt program for børn og unge

Af praktiske grunde skal der ske tilmelding til følgende to programpunkter:
12.30-15.00 Pilgrimsvandring er blevet aflyst
12.30-14.30 Historisk kirkevandring
med museumsinspektør Lennart Madsen.

Desuden er der mulighed for at deltage i et eller flere af følgende fire moduler uden forudgående tilmelding. Modulerne har en varighed på 40 minutter og der er 25 minutter imellem hvert modul, så man kan nå rundt i byen til de enkelte kirker og programpunkter.

12.30-13.10 Modul 1:
Domkirken: En god halv times orgelmusik ved Henrik Skærbæk Jespersen
Hertug Hans Kirkehus: “Dansk-tysk menighedsliv” v/ den tyske præst Christa Hansen
Frikirken / Multihuset: “Liv og vision”
Klik og læs mere om de enkelte programpunkter

13.35-14.15 Modul 2:
Domkirken: Rundvisning
Gl. Haderslev Sognehus og Kirke: Spaghettigudstjeneste
Din Frikirke: “Profetisk værksted”
Frikirken / Multihuset: “Den varme stol”
Klik og læs mere om de enkelte programpunkter

14.40-15.20 Modul 3:
Hertug Hans Kirkehus: “Menighedsråd og kirkeliv” v/ menighedsrådsformand Ingrid Vilslev
Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke: Minihøjskoleeftermiddage “Sangens år” med Jens Rosendal
Din Frikirke: “Frikirke i et folkekirkeligt land”
Frikirken / Multihuset: Husorkestret spiller
Klik og læs mere om de enkelte programpunkter

15.45-16.25 Modul 4:
Hertug Hans Kirke: “En luthersk kirkeprofil” v/ domprovst Kim Eriksen
Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke: Middag på tværs
Din frikirke: Lovsang
Frikirken / Multihuset: “Liv og vision”
Klik og læs mere om de enkelte programpunkter

17.00 – 19.00 Fællesspisning på Harmonien:
Som start på Festaftenen er der spisning i Harmoniens store sal. Tilmelding med forhåndsbetaling nødvendig. Pris for fællesspisning og festaften i alt 200,- kr.

19.30 – 22.30 Festaften på Harmonien:
Domprovst Kim Eriksen er toastmaster.
Medlem af Haderslev Byråd (V), konsulent ved Syddansk Universitet Allan Emiliussen: “Kirkens rolle i samfundet set udefra”
Formanden for Danske Kirkers Råd, domprovst Anders Gadegaard: “Kirkens rolle i samfundet set indefra”
Gospelkoret “VisVocal” synger og får hele salen til at svinge! – Klik og læs mere
Adgang til festaften kan ske mod betaling 75,- kr. ved indgangen fra kl. 19.00

22.30 – 24.00 Natkirke i Domkirken:
Stilhed – musik – eftertanke oven på dagens oplevelser
23.00 Taizé-andagt – klik og læs mere

Søndag 14. september:

11.00 Festgudstjeneste i Harmonien
Gudstjenesten er en fælleskirkelig gudstjeneste, som alle kirkerne står bag. Den er formet sådan, at alle gerne skulle kunne føle sig hjemme, både frikirkefolk og folkekirkemedlemmer.
Temaet for gudstjenesten er ”KOM MED – FØLG MED”, og det kommer til udtryk i tekst- og musikvalg. Prædikenen holdes af de to præster: Benedikte Pedersen fra Gl. Haderslev Kirke og Raymond Marquardt fra Frikirken. Der er ikke nadver ved denne gudstjeneste.
Musikken er både rytmisk og klassisk kirkemusik samt lovsang. Domkirkens Ungdomskor medvirker.

Alle er velkommen!