Program for Haderslev Kirkedag 2014

Søndag den 9. november: “UD MED BIBELEN”Bibelen - ikke til at komme uden om

10.30:
Fælles gudstjeneste i Kulturhus Harmonien
Det er en gudstjeneste, der indeholder både folkekirkelige og frikirkelige elementer, og er med præsterne Kirsten Münster fra Domkirken og Svend Jensen, præst i Din Frikirke.
Børneprogram i galleriet.

12.00:
Frokosten i Den Gamle Latinskole vil være en enkel ret. Der kan evt. være tale om, at nogle af hensyn til pladsen kan bespises i KFUM og KFUK’s bygninger, som er nabo til Domkirken. Pris 50 kr. inkl. kaffe senere. Børn 4-12 år halv pris.

13.00:
Korte oplæg og samtale
Bibelen – fra håndskrift til håndholdt” ved Thorkild Sørensen, Haderslev. Det er et kvarters fortælling om, hvordan bibelen har bevæget sig gennem århundreder frem til mobiltelefoner og I-Pads.

Samtale om bibelsyn” ved Kim Eriksen, domprovst og Raymond Marquardt, præst i Frikirken i Multihuset. En samtale på 20 minutter, hvor man redegør for sit synspunkt og spørger ind til den andens.
– derefter 10 minutters samtale ved bordene.

Bibelen i kulturen” ved Connie Tronbjerg, skuespiller ved teatret Møllen. Et oplæg på 10 minutter om, hvordan bibelen bidrager til teatret.

Bibelen til personlig opbyggelse“. Peter Vibe, folkekirken og Solvejg Hummeluhre, din frikirke fortæller om deres personlige brug og udbytte af bibelen.

Bibelen som forvandlende kraft” ved Niels Oster. Erfaringer om, hvordan mødet med bibelens budskab kan betyde radikale forandringer for mennesker.

Ca. 14.30:
Kaffe, hvorunder man ved bordene er velkommen til at snakke videre, og også til at få svar på spørgsmål til oplægsholderne på tomandshånd. Der er ingen “bagkant” på programmet, men kan blive så længe samtalelysten og kaffen rækker!

For børn: Bespisning og program i Café Laden og Kirkeladen: Lav en musikvideo, teater og kreative aktiviteter.

Medvirkende: I den rækkefølge, de nævnes i programmet