Program for 2017

Program for 2017

Programmet blev afviklet med lokale kræfter fra kirkerne i Haderslev.

10:30    Gudstjeneste i Harmonien:
Gudstjenesten var fælleskirkelig, d.v.s. at den ikke fulgte de enkelte kirkers almindelige liturgi, men havde elementer fra de forskellige kirketraditioner. Medvirkende præster:
Kirsten Münster, folkekirken
Raymond Marquard, frikirken i Multihuset
Gregers Mærsk-Kristensen, den katolske kirke.
Medvirkende i øvrigt: Gl. Haderslev Kirkes Voksenkor.
Der var børnekirke under prædikenen.

12:00    Frokost i Multihuset på Hirsevej:
En enkel servering af snitter. Senere serveredes kaffe/te med kage.

13:00    Eftermiddagsprogram: Oplæg og samtale:
Eftermiddagsprogrammet tog udgangspunkt i, at vi nu i år har fejret reformations jubilæet, og prøvede derfor at rette blikket fremefter. Hvad skete der – og hvad er situationen i dag? Hvad er fælles for alle kristne?

“Den kristne kirkes historie i Haderslev” – v/ Thorkild Sørensen.
Et kort historisk rids over nogle af de ting, der gjort, at kirkerne er vokset fra hinanden, hvad konsekvenserne har været og hvilke kirker og kirkesamfund vi har haft i Haderslev op til i dag.

“Fællesskab mellem kirkerne” – v/ domprovst Torben Hjul Andersen.
Ud fra personlige oplevelser fra bl.a. Kirkernes Verdensråds hovedkvarter i Geneve og fra oplevelser i de kirkelige organisationer havde han opstillet “5 banale sætninger”, som han uddybede konkret og engageret:
1: Splittelsen mellem kirker skyldes mennesker, for jeg tror ikke, at Guds Ånd er en splittelsens Ånd, men en fællesskabets Ånd.
2: Økumenisk samtale handler både om det, som vi er enige om og det, som vi er uenige om.
3: Mellemkirkeligt arbejde går på to ben: Det organisatoriske og det personlige.
4: Advarsel: Du risikerer at blive forandret. Det bekvemme og kendte kan udfordres.
5: Teologisk arbejde og teologiske samtaler kan flytte synspunkter.

“Fra konflikt til fællesskab” – unge og voksne fra de fem menigheder gav hver deres bud på de fem imperativer, som er nævnt nedenfor. Det var fine og inspirerende oplæg, som gav stof til eftertanke!

15:00    Arrangementet sluttede.

I anledning af reformationsjubilæet har den lutherske/romersk-katolske kommission for kirkens enhed lavet bogen ”Fra konflikt til fællesskab”. Den handler om lutherske og katolske temaer i reformationen, og sammen skriver kirkerne om fortiden og om ønsker for fremtiden. Bogen slutter med 5 økumeniske imperativer, som er håb for fremtiden. I bogen handler det om ”katolikker og lutheranere”, men vi tillader os at udvide det til ”Kristne fra forskellige kirkesamfund”.

De fem imperativer – bud –  lyder:

1. ”Kristne fra forskellige kirkesamfund skal altid gå ud fra enhedens perspektiv og ikke fra splittelsens perspektiv for at styrke det, som de har fælles – også selvom det er meget lettere at se og erfare forskellene”.

2. ”Kristne fra forskellige kirkesamfund må til stadighed lade sig ændre gennem mødet med den anden og gennem hinandens trosvidnesbyrd”.

3. ”Kristne fra forskellige kirkesamfund skal på ny forligte sig til at søge den synlige enhed; de skal i fællesskab arbejde sig frem til, hvilke konkrete skridt det betyder, og de skal til stadighed i gen og igen stræbe mod dette mål.”

4. ”Kristne fra forskellige kirkesamfund skal i fællesskab genopdage kraften i Jesu Kristi evangelium for vor tid.”

5. ”Kristne fra forskellige kirkesamfund skal sammen aflægge vidnesbyrd om Guds nåde i forkyndelsen og i tjenesten for verden”.

Det blev en meget fin og inspirerende dag!

Klik her og læs flyeren i PDF-version           Klik her og se annonce som JPG-billede           Klik her og se sangbladet til gudstjenesten