Haderslev Kirkedag 2023

Haderslev Kirkedag 2023

Er tilgivelse mulig i en medietid?

Søndag den 12. november 2023 var der igen fejring af en fælleskirkelig dag, hvor folkekirkerne, frikirkerne og den katolske kirke i Haderslev var samlet til gudstjeneste og samvær med hinanden. Dagens tema var spørgsmålet om TILGIVELSE, både bredt forstået og i forhold til de sociale medier, hvor man let kan hænges ud eller komme til like eller kommentere noget, som man måske ikke skulle have gjort, og så ligger der der jo…

Vi begyndte med gudstjeneste i Gl. Haderslev Kirke, hvor Gregers Mærsk-Kristensen bød velkommen og introducerede gudstjenesten. Den var lidt anderledes opbygget, men havde samlet elementer fra både folkekirken, frikirkerne og den katolske kirke. Således var også prædikenen fordelt på tre forskellige præster. Svend Jensen fra Din Frikirke lagde vægt på tilgivelsen som Guds vilje, Gregers Mærsk-Kristensen fra Den Katolske Kirke på tilgivelse i tale og trofasthed, Jakob Damm Knudsen fra Gl. Haderslev Kirke på tilgivelse i splittede familier. Heri var den mange tanker til overvejelser. Gudstjenesten sluttede med nadver, hvor katolikkerne var med i fællesskabet, men fik en håndspålæggelse i stedet for brød og vin, da der endnu ikke er nadverfællesskab mellem den katolske og de lutherske kirker. Musikken til gudstjenesten blev fremført af domorganist Henrik Særbæk Jespersen, der havde taget nogle drenge fra Haderslev Drengekor med. Desuden medvirkede Frikirkens Lovsangskor

Efter gudstjenesten var der frokost og kaffe i Sognehuset, hvorefter Kim Legarth fra Domkirken introducerede dagens tema med eksempler på steder, hvor han i sit virke har mødt eksempler på at være “hængt ud” på nettet. Derefter holdt Henrik Refshauge et inspirerende oplæg om dagens tema: Tilgivelse i en medietid. Henrik var inde på spørgsmålet om “Den sociale domstol” over for “Den juridiske domstol”, og at man kan være fanget i det, for teksten hænger ved. Tilgivelse er en nøglekomponent i kristendommen, men i medieverdenen er det ikke for “tøsedrenge”! Han bragte eksempler på at være hængt ud, og hvordan internettet har en nådesløs hukommelse, for det ligger der stadig! Han havde mange overvejelser om vores digitale handlinger og den refleksion, som er nødvendig i færdslen på nettet. I den verden er tilgivelse lig med “delete” – men det skrevne kan være spredt, og så er det svært at slette.
Oplægget satte gang i en god samtale, hvor der blev bragt mange ting frem, både om den digitale verden og om den verden, vi deler med hinanden, og hvor tilgivelsen er “en bro tilbage til livet”, som det blev udtrykt.