Haderslev Kirkedag 2022 – foromtale

Haderslev Kirkedag 2022 – foromtale

Den fælleskirkelige kirkedag under temaet: GUDS AFTRYK finder i 2022 sted søndag den 13. november i Din Frikirke, Simmerstedvej 16. Det giver os mulighed for at blive præsenteret for de bygninger, som har afløst den tidligere bygning på Grønningen.

Dagen begynder kl. 10.30 med gudstjeneste. Det bliver en to-delt gudstjeneste, der består af en mere “højrøstet” del i hallen med lovsangskor mv., og en mere “stille” del med afsluttende nadver i Din Frikirkes kirkesal. Der vil være kollekt / indsamling ved skiftet mellem de to. Efter gudstjenesten en lille pause, hvor der stilles op til frokost kl. 12.00.

Ved eftermiddagsprogrammet vil vi få en orientering om Din Frikirkes arbejde, der vil være fællessang og et oplæg ved hospicepræst Ingeborg Kastberg: “PÅ KANTEN – Gudsaftryk i livet på kanten af døden“. Ved den efterfølgende kaffe vil der være mulighed for at drøfte oplægget. Efter kaffen vil medlemmer af menighederne give et eksempel på, hvordan de har oplevet Guds aftryk i deres liv. Vi påregner at kunne være færdige med eftermiddagens program kl. 15.00. Prisen for eftermiddagsprogram med frokost og kaffe er 30,- kr. pr. voksen og børn gratis.

Alle er velkommen til at deltage i gudstjenesten og/eller i eftermiddagsprogrammet. Der er ingen tilmelding.

Vi glæder os til en god dag sammen!
Domkirken – Gl. Haderslev Kirke – Din Frikirke – Frikirken i Multihuset – Den Katolske Kirke.